Bezsenność to zaburzenia Vaty w umyśle i układzie nerwowym. Nieprzespane noce nasilają również inne problemy, są przyczyną zmęczenia, braku koncentracji, rozdrażnienia, a to prowadzi do jeszcze większego stresu.
Bezsenność to temat bardzo mi bliski. Nadmierny stres w moim życiu zazwyczaj powodował problemy ze snem. Jeżeli masz w swoim życiu dużo stresu, to potrzebujesz dużo odpoczynku i snu. Nic nie musisz robić. Połóż się wcześnie spać i daj działać naturze.
Dzisiaj podam Tobie sprawdzone sposoby na poprawę jakości snu i wychodzenia z bezsenności. Pamiętaj, że to jest długotrwały proces i nie oczekuj, że rozwiążesz problem zaburzeń snu w ciągu kilku dni. Bądź cierpliwa.
? Pierwsza i najważniejsza rzecz – nie denerwuj się, że nie możesz zasnąć lub obudziłaś się w środku nocy. Zdenerwowanie tylko pogorszy sytuację. Zaakceptuj, że tak jest i postaraj się znaleźć relaksującą Cie­bie czynność – pooddychaj, świadomie, pomedytuj, posłuchaj ciszy, pomyśl o czymś przyjemnym. Nie wchodź w dialog ze sobą.
? Kolejna istotna zasada to godzina chodzenia spać – miej stałe pory za­sy­pia­nia i wsta­wa­nia, aby Twoje ciało od­na­la­zło swój bez­piecz­ny rytm. Kładź się do łóżka około godzi­ny dzie­sią­tej, to zapewni Tobie detoksykację organizmu z tego co w ciągu dnia przyjęłaś pod postacią posiłków i informacji. Od 22:00 zaczyna działać energia Pitty. Połóż się spać i wykorzystaj ją do re­ge­ne­racji Twoje ciało. Następnego dnia wstaniesz bardziej wypoczęta.
? Jeżeli naprawdę chcesz zmienić sytuację, to zapomnij o kawie i innej kofeinie, czarnej herbacie, al­ko­ho­lu i cukrze. Zrób sobie detoks od pobudzaczy.
?Przy­naj­mniej na go­dzi­nę przed snem zrób sobie „blo­ka­dę na tech­no­lo­gię” – mi­ga­ją­ce obra­zy i świa­tło z lap­to­pów czy ekra­nów telefo­nów oraz TV. Nie oglądaj, nie rozmawiaj, nie czytaj.
?od godziny 20:00 zacznij się wyciszać
?Po­zwól sobie na nudę i nie się­gaj z przyzwycza­je­nia po roz­pra­sza­ją­ce cię pisanie e-​maili czy media spo­łecz­no­ścio­we. Zajmij się czymś co daw­niej spra­wia­ło ci ra­dość jak ry­so­wa­nie, szy­cie, gra­nie na in­stru­men­cie, krzy­żów­ki czy też ukła­dan­ki i puz­zle.
? zadbaj o ciepłe i lekkie kolacje, które najlepiej zjeść do 18.00-18:30
? Po kolacji pójdź na krótki spacer
?Jeśli po­trze­bu­jesz się od­stre­sować możesz włączyć ulu­bio­ną, spokojną mu­zy­kę i możesz poruszać sie w jej rytmie.
?Jeżeli masz wannę weź kąpiel. Dodaj do wody po 1/3 filiżanki imbiru suszonego i sody oczyszczonej
? Nie walcz z uczu­ciem zmę­cze­nia nawet jeżeli godzina wydaje się Tobie zbyt wczesna, idź wcze­śniej spać i po­zwól sobie za­paść w sen.
?Nie trzy­maj w sy­pial­ni te­le­wi­zo­ra, komputera. Niech ta prze­strzeń bę­dzie twoją świąty­nią od­po­czyn­ku; nie pra­cuj tam i miej za­wsze przy­ćmio­ne świa­tło.
?Śpij w chłod­nym i ciem­nym po­miesz­cze­niu.