Zima i wczesna wio­sna to do­me­na energii Kaphy, czyli czas w któ­rym domi­nują ży­wio­ły ziemi i wody.
Obecnie po­go­da jest cią­gle cięż­ka, mokra i daje wra­że­nie sta­gna­cji.
W związku z tym my również możemy do­świad­czać sta­gna­cji, a także ka­ta­ru, aler­gii i nad­miaru śluzu. By zrów­no­wa­żyć wil­got­ność, po­trze­bu­jemy lek­ko­ści, sucho­ści i ru­chli­wo­ści.
Jak poprawić jakość życia i zmniejszyć ilość śluzu w ciele?
Rozmowa z Anną Niewiarowską konsultantką Ajurwedy, organizatorką spotkań i warsztatów dla Kobiet.