Nie­po­kój może wyglądać różnie i każdy do­świad­cza go na swój wyjątkowy spo­sób. Często jest to poczucie nie­pew­no­ści, roz­bi­cia, napię­cia i nerwo­wo­ści, które spowodowane jest przez nierównowagę Vaty.
Co może przyczynić się do odczuwania przez nas niepokoju?
Są to róż­nego rodzaju wydarzenia, które nas spotykają w życiu. Mogą to być trau­ma, trudne sytuacje, problemy zdrowotne, utra­ta pracy, zmiana ścieżki ka­rie­ry, nowy dom, rozstania, chaos w naszym życiu lub planie dnia, ale może to być również nieprawidłowa dieta
Jak poprawić jakość życia i zmniejszyć niepokój? Posłuchaj rozmowy.
Zapraszam do pytań
Rozmowa z Anną Niewiarowską konsultantką Ajurwedy, organizatorką spotkań i warsztatów dla Kobiet.